EXCELLENT QUALITY / ADVANCED TECHNOLOGY / LONG-TERM SERVICE

优良的品质 / 专业的技术 / 长期的服务

TDTG系列斗式高速提升机

用途和特点

 

● TDTG系列斗式提升机是针对国内使用的升运设备,利用环形运行皮带上的畚斗在下面挖取物料到上端以重力将物料卸出来完成垂直输送。

● 该提升机是由提升机下座、升运管、上座、上盖、减速机、传动轮、上下平面轮、平胶带及畚斗等组成。

● 经减速机链轮带动主轴链轮、平胶带及畚斗,把下座里面的物料挖入畚斗,由带轮带动皮带及畚斗和物料提升到上端以重力将物料卸入所需的下道工序。

 

该设备主要规格及技术参数

 

项目及型号

减速机传动比

头轮转速
(rpm)

头轮线速
(m/s)

畚斗间距
(㎜)

畚斗容升
(L)

产量
(t/h)

每米轴功率(kw)

说明

粉料

粒料

粉料

粒料

粉料
(r≤0.5)

粒料
(r≤0.75)

TDTG20/08

9

166

1.7

 

50

 

0.2

 

5

0.070-0.072

前20米可参考前位数,超过20米则参考后位数。

注意:本功率表仅为经验参考,不能成为厂商选取依据,因传动形式多样,功率不一,敬请精确计算后确定。

 

9

166

1.7

36

 

0.15

 

2

 

0.030-0.032

TDTG20/12

9

166

1.7

 

50

 

0.29

 

6

0.073-0.075

9

166

1.7

36

 

0.2

 

3

 

0.036-0.038

TDTG30/10

9

166

2.6

 

60

 

0.39

 

8

0.080-0.086

11

136

2.1

40

 

0.31

 

4

 

0.050-0.060

TDTG30/14

9

166

2.6

 

60

 

0.54

 

12

0.100-0.115

11

136

2.1

40

 

0.43

 

8

 

0.075-0.080

TDTG40/18

11

136

2.8

 

70

 

1.86

 

30

0.180-0.225

17

88

1.8

40

 

1.19

 

12

 

0.095-0.110

TDTG40/22

11

136

2.8

 

70

 

2.15

 

40

0.200-0.250

17

88

1.8

40

 

1.37

 

15

 

0.125-0.130

TDTG50/24

11

136

3.3

 

70

 

2.93

 

50

0.355-0.380

23

65

1.7

50

 

2

 

20

 

0.150-0.160

TDTG50/28

11

136

3.3

 

70

 

3.28

 

60

0.370-0.400

23

65

1.7

50

 

2.24

 

25

 

0.155-0.160

TDTG60/30

17

88

2.8

 

70

 

5.89

 

100

0.650-0.680

23

65

2.1

60

 

3.5

 

40

 

0.195-0.240

TDTG60/34

17

88

2.8

 

70

 

6.65

 

150

0.900-1.000

23

65

2.1

60

 

3.99

 

50

 

0.350-0.380

TDTG80/42

17

88

3.3

 

70

 

9

 

220

1.150-1.165

29

51

2.1

60

 

5.4

 

60

 

0.365-0.395

TDTG80/46

17

88

3.3

 

70

 

10

 

300

1.500-1.800

29

51

2.1

60

 

6

 

70

 

 

 

链接链接链接