EXCELLENT QUALITY / ADVANCED TECHNOLOGY / LONG-TERM SERVICE

优良的品质 / 专业的技术 / 长期的服务

联系我们


江苏五龙机械有限公司

厂址:江苏省常州市湟里镇卜东路37号 
邮编:213151 
电话:销 售 部:
0519-83341024 83341740 
           信 息 部:0519-83346278 
           技术服务部:0519-83341025 
传真:0519-83341556 
E-mail:
wulong@china-wulong.com 


essuess排行第六页链接链接链接链接